ΣΔΕ Φυλακών Τρικάλων

TPL_ON

Διεύθυνση και Εκπαιδευτικό Προσωπικό Σχολικού Έτους 2020-2021

 Διεύθυνση Εκπαιδευτικοί  Γραμματισμός
Αναπληρώτρια Διευθύντρια: Μουτσάκη Μαρία  Γώγου Αργυρή (Ηρώ) Γλωσσικός Γραμματισμός
 Βαλαή Βάγια Μαθηματικός Γραμματισμός
 Κατσαούνη Σταυρούλα - Στεφανή Άννα Πληροφορικός Γραμματισμός
Μπεμπέ Ευαγγελία Αγγλικός Γραμματισμός
Παππάς Αχιλλέας Κοινωνικός Γραμματισμός
Μπούρλιας Ανδρέας Επιστημονικός Γραμματισμός
Καλλιμοπούλου Ντίνα - Κουτσιανίτης Δημήτρης  Περιβαλλοντικός Γραμματισμός
Ντατσιούδης Βασίλειος Αισθητική/Πολιτισμική Αγωγή